pr.jpg pr1.jpg

ПРОВЕРА ЗНАЊА - ОКТОБАР

СРПСКИ ЈЕЗИК - ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.10.2013.

ГРАМАТИКА - 25.10.2013.

МАТЕМАТИКА - ПИСАНА ВЕЖБА - ПОВРШИНА, МЕРЕ - 15.10.2013.

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 5.11.2013.

ПРИРОДА И ДРУШТВО - 6.11.2013.ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ

МАТЕМАТИКА - 2,72
СРПСКИ ЈЕЗИК - 4,28
ПРИРОДА И ДРУШТВО - 3,45

УПРАВНИ ГОВОР - ПРОВЕРА
ОДЛИЧАН - 18
ВРЛОДОБАР - 3
ДОБАР - 1
ДОВОЉАН - 0
НЕДОВОЉАН - 1
СРЕДЊА ОЦЕНА - 4,60

ГРАМАТИКА И ПРАВОПИС
ОДЛИЧНИ - 18
ВРЛОДОБРИ - 3
ДОБРИ - 3
ДОВОЉАН - 1
НЕДОВОЉАН - 0
СРЕДЊА ОЦЕНА - 4,52

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ОЛИЧНИ - 11
ВРЛОДОБРИ - 10
ДОБРИ - 3
СРЕДЊА ОЦЕНА - 4,16

МАТЕМАТИКА - МЕРЕ
ОДЛИЧНИ - 7
ВРЛОДОБРИ - 11
ДОБРИ - 4
ДОВОЉАН - 2
НЕДОВОЉАН - 1

СРЕДЊА ОЦЕНА - 3,84